SADs forskarskola

SAD arrangerar en  forskarutbildningskurs

”Biopsykosocialt perspektiv på beroendetillstånd” (3 hp)
Ges vid Karolinska Institutet 18/5-29/5 2020.

Kursen arrangeras av Svenska förening för Alkohol och Drogforskning.
Kursen är fördelad på två kursveckor.
Den första veckan utgörs av individuellt arbete.
Den andra veckan ges i internatform på Systembolagets kursgård på Skarpö i Stockholm.
Kursen hålls på svenska.

Dokument att ladda ner:

1) Ansökningsformulär
Ansökningsformulär forskarutbildningskursen Biopsykosocialt perspektiv på beroendetillstånd

2) Intyg från handledare
Supervisor certificate SAD PhD course 2020


Båda formulären fylls i och skickas till följande e-postadress: cpfsupport@cns.ki.se

 

Mer information finns på KI:s hemsida: http://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurs/3284 (Observera att anmälan inte kan göras via hemsidan).


Sista anmälningsdag är 15 januari 2020.
Besked om antagning ges i början av februari 2020.


Kursansvariga är 

Nitya Jayaram-Lindström
Elisabet Jerlhag Holm
Anders Hammarberg