Alkoholen i Sverige – en framtidsspaning

Alkoholen i Sverige: en framtidsspaning

Den röda tråden för denna alkoholkonferens är hur synen på alkohol, alkoholproblem, prevention och behandling kommer att utvecklas i framtiden och vilken roll forskare, praktiker, politiker och media kan spela. Vi vill ifrågasätta rådande synsätt och stimulera till nya.

  • Vi kommer diskutera hur alkoholfrågan hanteras i politiken och i media. Alkoholfrågan syns allt mindre i samhällsdebatten, samtidigt som forskningen ger allt mer stöd för alkoholens negativa inverkan på hälsa och välbefinnande.
  • Vi frågar oss hur det förebyggande arbetet bör se ut. Den traditionella, skolbaserade preventionen döms ut av forskningen som ineffektiv, men vad borde man göra istället?
  • Behandling Alkoholproblem är fortfarande starkt stigmatiserade. Detta skapar höga trösklar för att söka vård för dem som oroar sig för att de är på väg in i ett alkoholberoende. Det borde vara lättare att få hjälp.

 

Datum, tid: 3 maj 2018, 9.30 – 16.10

Plats: Münchenbryggeriet

Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm

 

Välkommen till Münchenbryggeriet i Stockholm för en dag där vi varvar olika inslag för att belysa dessa frågor:
Tom Babor, internationellt ledande forskare kommer, politiker och andra opinionsbildare medverkar, en massa projekt kommer att visa upp sig, workshops genomförs.

För mer information, program och anmälan: http://www.trippus.net/AlkoholeniSverige