Ansökan om medlemsskap i SAD

Utdrag ur SAD´s stadgar:

§3

"Medlem Föreningen är i första hand en organisation för alkohol- och drogforskare. Även personer som är aktiva professionella informatörer i alkohol- och drogfrågor eller som av annan särskild anledning har professionellt intresse av att följa den aktuella utvecklingen inom alkohol- och drogforskningen, skall ha möjlighet att bli medlemmar. Medlemskap erhålles efter beslut av föreningens styrelse. Härvid erhålls medlemskap i riksföreningen såväl som tillhörighet till lokalavdelning.

Ansökan om medlemskap skall stödjas av två medlemmar.

Medlem skall erlägga den av årsmötet fastställda årsavgiften......"

2018 är avgiften 200 kronor Faktura avgift SAD 2018