Nyhetsbrev från CERA

Nyhetsbrev från CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan till seminariet ”Spelreklam i fokus” den 15 april CERA är medarrangör till det högaktuella seminariet ”Spelreklam i fokus” den 15 april i Göteborg, se bifogad inbjudan. Seminariet riktar sig till politiker, idéburna organisationer samt högre tjänstemän inom socialtjänst och hälso-...

Utlysning av postdoktor i neurovetenskap med inriktning mot alkoholbruk hos äldre

Utlysning av postdoktor i neurovetenskap med inriktning mot alkoholbruk hos äldre Enheten för Neuropsykiatrisk epidemiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet utlyser 1-2 två-årig postdoc tjänst i forskning om alkoholbruk bland äldre inom de longitudinella befolkningsstudierna av äldre i Göteborg. Studierna innehåller en bred möjlighet att använda olika metoder från sociala och psykologiska faktorer till...

Att stärka alkohol- och drogforskningen i Göteborg: Mot en hållbar framtid

Inbjudan till seminariet “Att stärka alkohol- och drogforskningen i Göteborg: Mot en hållbar framtid” CERA bjuder nu in till seminariet “Att stärka alkohol- och drogforskningen i Göteborg: Mot en hållbar framtid”. Torsdagen den 25 oktober med start kl. 13.00 på Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Seminariet innehåller spännande föreläsningar, poster session, samt dialog mellan praktiker...

SAD:s forskarmöte 2018

Svenska föreningen för Alkohol och Drogforskning (SAD) arrangerar varje år ett forskarmöte där forskare från olika discipliner lägger fram nya rön inom det gemensamma forsknings-fältet alkohol- och drogforskning. Årets forskarmöte hålls den 22-23 November 2018 på Hotell Clarion i Östersund. Huvudtemat för dagarna är: Olika perspektiv på beroende – livslopp, ålder och kön Inom...

CERA

CERA – Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende – Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), Göteborgs universitet www.cera.gu.se Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), är en tvärvetenskaplig centrumbildning som arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom beroendeområdet,...

Drogfokus

  drogfokus.nu Välkommen att ta del av ett fullspäckat och intressant program där vi presenterar den senaste forskningen och många lokala projekt och initiativ från hela Sverige. Här får du också möjlighet att träffa kollegor, knyta nya kontakter och ta del av nätverk som du kan ha glädje av i ditt framtida arbete. Nu...

Vad ser vi när röken skingras – om tobak, cannabis och rökheroin

U-FOLD Vårseminarium: Vad ser vi när röken skingras – om tobak, cannabis och rökheroin Torsdag 3 maj 2018 – Uppsala universitetshus, aulan U-FOLDs seminarier i Uppsala universitetsaula tillhör regionens viktigaste arenor för samtal och initiativ inom beroendefältet. Nu möts vi igen för att belysa ännu en angelägen utmaning: Det accelererande missbruket av rökheroin har enligt Uppsalapolisen resulterat...

Alkoholen i Sverige – en framtidsspaning

Alkoholen i Sverige: en framtidsspaning Den röda tråden för denna alkoholkonferens är hur synen på alkohol, alkoholproblem, prevention och behandling kommer att utvecklas i framtiden och vilken roll forskare, praktiker, politiker och media kan spela. Vi vill ifrågasätta rådande synsätt och stimulera till nya. Vi kommer diskutera hur alkoholfrågan hanteras i politiken och i media. Alkoholfrågan...

En dag om missbruk och beroende i Umeå. Rapport

Dag om missbruk och beroende Syftet med dagen var att sprida aktuell kunskap och social forskning rörande alkohol och narkotika. De föreläsare som engagerades till dagen är alla SAD-medlemmar, förutom Abdulai Cadaani från SIMON som i ett avslutande pass talade om ensamkommande barns utsatthet för droger. Förutom SAD-medlemmar i norra Sverige inbjöds chefer, politiker...