En dag om missbruk och beroende i Umeå. Rapport

Dag om missbruk och beroende Syftet med dagen var att sprida aktuell kunskap och social forskning rörande alkohol och narkotika. De föreläsare som engagerades till dagen är alla SAD-medlemmar, förutom Abdulai Cadaani från SIMON som i ett avslutande pass talade om ensamkommande barns utsatthet för droger. Förutom SAD-medlemmar i norra Sverige inbjöds chefer, politiker och…

Forskningsanslag från Svenska Spels forskningsråd

Forskningsanslag från Svenska Spels forskningsråd Ansökningsår 2017 Svenska Spels forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Rådet strävar efter att stimulera uppbyggandet av goda forskningsmiljöer. Forskningsanslag från Svenska Spels forskningsråd 2017.

En samlad strategi för ANDT

I skrivelsen En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken redogör regeringen för en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) för perioden 2016-2020. Regeringen tar nya steg för att öka engagemanget och aktiviteten inom området och för att bidra till regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna…