Nya utmaningar för ANDT-strategin – 5 oktober

U-FOLD Storseminarium: Nya utmaningar för ANDT-strategin  Torsdag 5 oktober 2017 fyller U-FOLD 6 år och arrangerar samma dag Storseminarium på tema Nya utmaningar för svensk ANDT-strategi i universitetshusets nyrenoverade aula. Plats: Uppsala universitetshus, aulan Tid: 5 oktober 2017 Anmälan: länk presenteras här tidigt HT17 Inbjudan UFOLD seminarium 2017

Bertil Göranssons resestipendium

Bertil Göranssons resestipendium för unga alkoholforskare I syfte att stimulera forskning om ungdom, alkohol och idrott och för att hedra Bertil Göransson för hans insats som ordförande i Systembolagets styrelse under åren 1984-1999, har Systembolagets styrelse inrättat ett resestipendium för unga alkoholforskare. Det skall delas ut till en ung forskare, som har gjort sig förtjänt…

The International Narcotics Research Conference 2017

The next meeting will be in Chicago. It will run from July 9-14, 2017. The 2017 INRC meeting site is now open. Please click here for the scientific program, registration, lodging, abstract admission, and travel awards: https://www.fourwav.es/view/324/info/ Craig W. Stevens, Ph.D. INRC Information Officer at: cw.stevens@okstate.edu The deadline for abstract submission and travel awards to…

En dag om missbruk och beroende i Umeå. Rapport

Dag om missbruk och beroende Syftet med dagen var att sprida aktuell kunskap och social forskning rörande alkohol och narkotika. De föreläsare som engagerades till dagen är alla SAD-medlemmar, förutom Abdulai Cadaani från SIMON som i ett avslutande pass talade om ensamkommande barns utsatthet för droger. Förutom SAD-medlemmar i norra Sverige inbjöds chefer, politiker och…

Forskningsanslag från Svenska Spels forskningsråd

Forskningsanslag från Svenska Spels forskningsråd Ansökningsår 2017 Svenska Spels forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Rådet strävar efter att stimulera uppbyggandet av goda forskningsmiljöer. Forskningsanslag från Svenska Spels forskningsråd 2017.

En samlad strategi för ANDT

I skrivelsen En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken redogör regeringen för en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) för perioden 2016-2020. Regeringen tar nya steg för att öka engagemanget och aktiviteten inom området och för att bidra till regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna…