Bertil Göranssons resestipendium

Bertil Göranssons resestipendium till unga alkoholforskare 2019 I syfte att stimulera forskning om ungdom, alkohol och idrott och för att hedra Bertil Göransson för hans insats som ordförande i Systembolagets styrelse under åren 1984-1999, har Systembolagets styrelse inrättat ett resestipendium för unga alkoholforskare. Det skall delas ut till en ung forskare, som har gjort...

Webbenkät till personal i missbruks- och beroendevården

SORAD har under en tid skickat inbjudningar till personal i missbruks- och beroendevården om att delta i vårt forskningsprojekt genom att besvara en webbenkät. Frågorna rör det dagliga arbetet, vad som fungerar bra eller är problematiskt i hur arbetet organiseras och styrs, och frågor om hur arbetet kan förbättras. Frågorna bygger på en djupstudie...

Forskningsmedel från Milan Valverius Stiftelse

FORSKNINGSMEDEL Milan Valverius Stiftelses ändamål är att främja olika former av vetenskaplig forskning inom ämnesområdet alkohol, andra droger och trafiksäkerhet.  Forskning om de biologiska mekanismer som orsakar alkohol- och drogberusning såväl som alkohol- och drogberoende med målet att använda kunskaper om dessa processer för specifik diagnostik och för biokemisk uppföljning av behandling av...

Nyhetsbrev från CERA

Nyhetsbrev från CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan till seminariet ”Spelreklam i fokus” den 15 april CERA är medarrangör till det högaktuella seminariet ”Spelreklam i fokus” den 15 april i Göteborg, se bifogad inbjudan. Seminariet riktar sig till politiker, idéburna organisationer samt högre tjänstemän inom socialtjänst och hälso-...

Utlysning av postdoktor i neurovetenskap med inriktning mot alkoholbruk hos äldre

Utlysning av postdoktor i neurovetenskap med inriktning mot alkoholbruk hos äldre Enheten för Neuropsykiatrisk epidemiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet utlyser 1-2 två-årig postdoc tjänst i forskning om alkoholbruk bland äldre inom de longitudinella befolkningsstudierna av äldre i Göteborg. Studierna innehåller en bred möjlighet att använda olika metoder från sociala och psykologiska faktorer till...

Att stärka alkohol- och drogforskningen i Göteborg: Mot en hållbar framtid

Inbjudan till seminariet “Att stärka alkohol- och drogforskningen i Göteborg: Mot en hållbar framtid” CERA bjuder nu in till seminariet “Att stärka alkohol- och drogforskningen i Göteborg: Mot en hållbar framtid”. Torsdagen den 25 oktober med start kl. 13.00 på Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Seminariet innehåller spännande föreläsningar, poster session, samt dialog mellan praktiker...

Alkoholen i Sverige – en framtidsspaning

Alkoholen i Sverige: en framtidsspaning Den röda tråden för denna alkoholkonferens är hur synen på alkohol, alkoholproblem, prevention och behandling kommer att utvecklas i framtiden och vilken roll forskare, praktiker, politiker och media kan spela. Vi vill ifrågasätta rådande synsätt och stimulera till nya. Vi kommer diskutera hur alkoholfrågan hanteras i politiken och i media. Alkoholfrågan...