En dag om missbruk och beroende i Umeå. Rapport

Dag om missbruk och beroende

Syftet med dagen var att sprida aktuell kunskap och social forskning rörande alkohol och narkotika.
De föreläsare som engagerades till dagen är alla SAD-medlemmar, förutom Abdulai Cadaani från SIMON som i ett avslutande pass talade om ensamkommande barns utsatthet för droger.
Förutom SAD-medlemmar i norra Sverige inbjöds chefer, politiker och medarbetare inom landsting, socialtjänst, kriminalvård, universitet och andra verksamheter i de fyra nordliga länen. Målgruppen var således bred och ca 200 personer deltog i konferensdagen.

Regional aktivitet i norr – Dag om missbruk och beroende 23 februari i Umeå