Forskningsanslag från Svenska Spels forskningsråd

Forskningsanslag från Svenska Spels forskningsråd

Ansökningsår 2017

Svenska Spels forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Rådet strävar efter att stimulera uppbyggandet av goda forskningsmiljöer.

Forskningsanslag från Svenska Spels forskningsråd 2017.