Forskningsmedel från Milan Valverius Stiftelse

FORSKNINGSMEDEL
Milan Valverius Stiftelses ändamål är att främja olika former av vetenskaplig forskning inom ämnesområdet alkohol, andra droger och trafiksäkerhet.

 Forskning om de biologiska mekanismer som orsakar alkohol- och drogberusning såväl som alkohol- och drogberoende med målet att använda kunskaper om dessa processer för specifik diagnostik och för biokemisk uppföljning av behandling av i första hand trafikonyktra (biokemiska markörer)
 Kartläggning, kritisk utvärdering och uppföljning av trafikolyckor relaterade till alkohol och andra droger i Sverige
 Kritisk utvärdering av rehabilitering av trafikonyktra så att dessa skall kunna återfå körkortet
 Studier om lagstiftning och om juridiska och politiska åtgärders effektivitet

I detta syfte delar Stiftelsen ut anslag, pris eller utmärkelser som kan utgå för forskning i överensstämmelse med Stiftelsens syfte eller såsom ersättning för resa inom och utom riket för fullgörande av studier inom ämnesområdet.

Ansökan skall vara inne senast 15 oktober 2019. Maximalt belopp att söka är 50 000 SEK. Medel kan sökas för 1 år i taget.
Ansökan skickas till: Milan Valverius stiftelse c/o CAN
Box 704 12
107 25 Stockholm
För frågor kontakta mia.sundelin@can.se eller johan.franck@ki.se