Länkar/Medlemsvård

Medlemsvård

SAD´s sekreterare för in uppgifter på nya medlemmar.
Om du vill ändra något i medlemsregistret,  t.ex. ny epostadress eller meddela att du önskar avsluta ditt medlemsskap i SAD så klicka här.
Årsavgiften är 200:-. Sätt in på Plusgiro 867790-8. Önskar du faktura så gå till: Faktura avgift SAD 2016

Önskar du bli medlem i SAD så finns Ansökan medlemsskap SAD 2016.

Facebook

SAD på Facebook
Sluten grupp. Anmäl dig. Fungerar det inte så skriv till webbredaktören.

Länkar

Här hittar du länkar som på något sätt har anknytning till SAD.
Om du har förslag på länkar som borde vara med eller upptäcker något fel så meddela gärna HÄR.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
CANs viktigaste uppgift är att samla in, bearbeta och sprida saklig information om alkohol och narkotika till alla som arbetar drogförebyggande.

Drugsmart
Drugsmart är en webbplats som handlar om alkohol, narkotika och tobak. Där hittar du massor av information oavsett om du gör ett skolarbete, är allmänt intresserad eller behöver råd och hjälp.

Tolvstegsbehandling.org
Här finns en skrift som beskriver icke-konfrontativ tolvstegsbehandling.

SoRAD
SoRADs hemsida med länkar till deras seminarier.

RSoA
Research Society on Alcoholism

ISBRA
International Society for Biological Research on Alcoholism

ESBRA
European Society for Biological Research on Alcoholism

FMB
Forskningsrådet för Missbruks- och Beroendefrågor (FMB) är ett vetenskapligt nätverk med engagemang i forsknings- och utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk och beroende, med fokus på alkohol och narkotika.

Svensk förening för Beroendemedicin
Svensk förening för Beroendemedicin vill genom sina medlemmar arbeta för att främja forskning och kunskap samt kompetensutveckling för aktiva inom alkohol- och drogområdet. Föreningen vill verka för att ett kunskapsutbyte ska kunna ske mellan specialister och andra verksamma inom området.

CERA
Center for Education and Research on Addiction vid Göteborgs universitet.