Kategorier
Aktuellt Ordförande har ordet

Majbrev från SADs ordförande

Hej kära SAD-medlemmar! 

Här kommer lite kort information kring vad som händer i SAD just nu.  

Innehållet i årets vetenskapliga konferens börjar bli slutgiltigt nu, så pass mycket att jag med detta brev skickar ut ett preliminärt program för mötet. Som tidigare meddelats kommer temat för konferensen att bli ”Heta ämnen inom beroendeforskningen”. Några exempel på teman som belyses är de senaste årens ganska dramatiska förändringar i alkohol- och narkotikabruket i Sverige; den narkotikarelaterade dödligheten; nya behandlingsmetoder för alkoholberoende.
Vi är också glada för att vi kan hälsa ordföranden i samsjuklighetsutredningen Anders Printz välkommen för en diskussion kring utredningens uppdrag och innehåll. En paneldebatt planeras med fokus på innehållet i utredningen.
Vi hoppas att konferensen kommer att kunna hållas i fysisk form i Uppsala.
Närmare information kring anmälan och andra praktiska saker kommer i nästa månadsbrev (Juni).  

Det är fortfarande möjligt att nominera till Jörgen Engel-stipendiet är fortfarande möjligt (31 maj).
Se vidare information på hemsidan (länk). Prissumman är 10.000 kronor. 

Jag vill avsluta med att tacka alla som deltog vid minnesseminariet för Claudia Fahlke tidigare i maj! Intrycket var att seminariet var uppskattat och att Claudias breda gärning inom beroendefältet blev väl belyst. En inspelning av seminariet kommer att läggas upp på SADs hemsida senare under maj, jag meddelar när filmen ligger uppe. 

Allt gott till er alla! 

Hälsar,
Anders Hammarberg
Ordförande i SAD