Kategorier
Ordförande har ordet

Mars ordförandebrev

Hej kära SAD-medlemmar

Här kommer lite kort information kring vad som händer i SAD just nu.  

Jag vill till att börja med bjuda in till minnes-seminarium för Claudia Fahlke. Som tidigare annonserats är syftet att tillsammans med CERA och ANDTS-psykologerna belysa några av de områden där Claudia var verksam och där hon gjorde stort avtryck. Flera av Sveriges mest välmeriterade forskare inom beroendeområdet kommer att presentera vid seminariet som äger rum 4/5 mellan klockan 13-15. Ni kan se mer information samt anmälningslänk här. 

https://www.gu.se/evenemang/minnes-seminarium-for-claudia-fahlke-med-fokus-pa-hennes-garning-inom-beroendeomradet

I övrigt fortsätter planeringen för fullt för årets vetenskapliga möte, som vi som sagt hoppas kunna hålla i fysisk form om pandemi-läget tillåter. Mötet kommer i så fall att hållas i Uppsala 21-22 Oktober med temat ”Heta ämnen inom beroendeforskningen”. Vi återkommer senare under våren med närmare information kring lokal, program, mm.  

Jag vill vidare uppmana er att nominera möjliga kandidater för Jörgen Engel stipendiet på 10.000 kronor. I utlysningstexten står: “Vi söker den forskare, knuten till svensk akademisk institution, som under 2020 publicerat den originalartikel inom beroendeområdet som varit av högsta kvalitet. Forskaren ska vara förstanamn på artikeln och kvaliteten på tidskriften ska vara hög”. Nominering görs till Elisabet Jerlhag på adress: elisabet.jerlhag@pharm.gu.se.
Annonsen finns under “Aktuellt” på SADs hemsida.

Avslutningsvis vill jag göra er uppmärksamma på att regeringen i veckan lade sin ANDTS-strategi som proposition till riksdagen. Ni kan se propositionen i sin helhet här:
https://www.regeringen.se/49506b/contentassets/00420d7da29847788a7dad65075ad7d4/prop-2020-21-132.pdf

Hälsar,

Anders Hammarberg
Ordförande i SAD