Anslag/Stipendier

Bertil Göranssons stipendium för unga alkoholforskare 2018 

Forskningsanslag från Svenska Spels forskningsråd 2017

Stipendium från Systembolaget Länk: Här

Systembolaget delar ut ett stipendium till en nyligen disputerad forskare. Här kan du söka innan den 2 april 2017.

Hur stort är stipendiet? 50 000 kronor

Varför delas det ut? Syftet är att stimulera intresset för den alkoholforskning som bedrivs inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Vem kan söka stipendiet? Stipendiaten ska vara en nyligen disputerad forskare.

Hur söks stipendiet? Ansökan skickas till alkoholforskning@systembolaget.se senast den 2 april 2017.