2016

Styrelsemöte SAD 29 jan 2016
Styrelsemöte SAD 19 feb 2016
Styrelsemöte SAD 18 mars 2016
Styrelsemöte SAD 22 April 2016
Styrelsemöte SAD 20 maj 2016
Styrelsemöte SAD 26-aug-2016
Styrelsemöte SAD-21-okt-2016
Styrelsemöte SAD-23-sept-2016

2017

SAD protokoll 31 jan 2017
SAD protokoll 28 feb 2017
SAD protokoll 28 mar 2017

SAD protokoll 25 apr 2017

SAD protokoll 30 maj 2017

SAD protokoll 20 jun 2017

SAD protokoll 29 aug 2017

SAD protokoll 26 sep 2017

SAD Protokoll Årsmöte_23 nov 2017

KonstMötesProtokoll171124