Mötesprotokoll – Årsmöte

Handlingar verksamhetsåret 19/20

SAD årsmöte 7 nov 2019

SAD konstituerande möte 20191108

SAD styrelsemöte December 2019

SAD styrelsemöte Januari 2020

SAD styrelsemöte 6 februari 2020

Styrelsemöte SAD mars 2020

SAD Styrelsemöte april 2020

SAD Styrelsemöte Juni 2020

SAD styrelsemöte maj 2020

SAD styrelsemöte september 2020

 

 

 

Handlingar till årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019

Bilaga 1. Rapport SAD 2018 Östersund

Bilaga 2. Sammanfattning av Skarpö 2019

Bilaga 3. Verksamhetsberättelsen 2018-2019

Bilaga 4. SAD Budget-Årsredovisning 2018-2019

Bilaga 5.Vetenskapligt möte 2020

Bilaga 6A.RÖSTA OM ÅRSMÖTET 2019

Bilaga 6B.Stadgar för Svenska föreningen för Alkohol med ändringar

 

Protokoll 2018/2019

Årsmötesprotokoll 22 november 2018

Styrelsemöte nov 2018

Styrelsemöte december 2018

Styrelsemöte januari 2019

Styrelsemöte februari 2019

Styrelsemöte mars 2019

Styrelsemöte april 2019

Styrelsemöte maj 2019

Styrelsemöte juni 2019

Styrelsemöte augusti 2019

Styrelsemöte september 2019

Styrelsemöte oktober 2019

 

2018

Styrelsemöte 180118
Styrelsemöte 180222

Styrelsemöte 180329
Styrelsemöte 180426

Styrelsemöte 180531

Styrelsemöte 180629

Styrelsemöte 180830

SAD Protokoll 181025

2017

SAD protokoll 31 jan 2017
SAD protokoll 28 feb 2017
SAD protokoll 28 mar 2017
SAD protokoll 25 apr 2017
SAD protokoll 30 maj 2017
SAD protokoll 20 jun 2017
SAD protokoll 29 aug 2017
SAD protokoll 26 sep 2017
SAD Protokoll Årsmöte_23 nov 2017

Konstituerande MötesProtokoll171124

Andra dokument 2017

Verksamhetsberättelse 2016-2017 – 

Rapport SAD2016 Norrköping- bilaga 1  –   

Skarpö report 2017- bilaga 2  –  

Regional aktivitet Umeå- 23 feb 2017- bilaga 3 – 

Budgetredovisning for SAD – bilaga 4

2016

Styrelsemöte SAD 29 jan 2016
Styrelsemöte SAD 19 feb 2016
Styrelsemöte SAD 18 mars 2016
Styrelsemöte SAD 22 April 2016
Styrelsemöte SAD 20 maj 2016
Styrelsemöte SAD 26-aug-2016
Styrelsemöte SAD-21-okt-2016
Styrelsemöte SAD-23-sept-2016

Stadgar för Svenska föreningen för Alkohol med ändringar