Kategorier
Aktuellt Ordförande har ordet

Novemberbrev från ordföranden

Hej kära SAD-medlemmar!

Jag som nu axlar rollen som SADs ordförande är Louise Adermark, docent i neurobiologi och forskare vid Göteborgs Universitet. Mitt huvudområde är nikotinberoende och tobaksfrågor, och min forskargrupp studerar framför allt biologiska perspektiv på beroende. 

I slutet på oktober genomförde SAD ett vetenskapligt möte i hybridform, där styrelse och föreläsare var på plats i Uppsala och deltagare kunde följa presentationerna via zoom. Stort tack till alla er som var med och deltog aktivt i denna två-dagars-konferens!  

hemsidan kan ni nu läsa en kortfattad sammanställning av torsdagens presentationer, samt en längre återgivning av fredagen författad av Eva Ekeroth, Tidningen Accent.
Nästa år (20-21 oktober 2022) kommer det vetenskapliga mötet att hållas i Stockholm.

Under vintern hoppas vi i SADs styrelse att komma igång ordentligt med SAD-talks. Målet med dessa förinspelade presentationer är att förmedla vetenskapligt grundade fakta till våra medlemmar.  Om du vill spela in ett SAD-talk, kontakta oss i styrelsen! 

Du vet väll om att vi gärna tar emot information om kommande händelser och nya rön som vi kan publicera på hemsidan?
Vi har även en Facebooksida där man kan publicera länkar/kommentarer som man tror är av betydelse för SADs medlemmar.

Slutligen, glöm inte att betala medlemsavgiften!

Tack för förtroendet till ordförandeposten! 

Louise Adermark

Ordförande i SAD