SAD:s forskarmöte 2018

Svenska föreningen för Alkohol och Drogforskning (SAD) arrangerar varje år ett forskarmöte där forskare från olika discipliner lägger fram nya rön inom det gemensamma forsknings-fältet alkohol- och drogforskning. Årets forskarmöte hålls den 22-23 November 2018 på Hotell Clarion i Östersund.

Huvudtemat för dagarna är: Olika perspektiv på beroende – livslopp, ålder och kön
Inom kort kommer ett helt fastställt program att presenteras här på SAD:s hemsida, men vi vill gärna redan nu ge en glimt av dagarnas innehåll och vilka som kommer att medverka.

  • Professor Sven Andreasson: Alkoholvanor och beroendeutveckling under ett livslopp
  • Professor Arne Gerdner: MAP-NET Ett instrument för kartläggning av nätverk
  • Professor Gunnel Hensing: Kvinnors psykiska hälsa och alkoholvanor
  • Professor Anders Håkansson: Spelberoende och dess samsjuklighet hos kvinnor och män i klinik och befolkning
  • Professor Lena Lundgren, Denver University och Umeå universitet: Kön, ålder, utbildning och födelselands skillnader i hälsoutfall bland personer beroende av alkohol/droger
  • Docent Erika Roman: Ålder, kön och konsumtionsmönster ur ett prekliniskt perspektiv
  • Doktorand Magnus Johansson: Erfarenheter och utveckling av internetbehandling
  • Doktorand Fides Schückher: Barndomstraumans påverkan på debut av beroende och behandlingsresultat
  • Folkhälsomyndigheten, Jessika Spångberg och Ulla Romild: Spel om pengar – ett folkhälsoproblem

Dag ett finns också möjlighet att presentera posters med spännande forskningsresultat. Under båda dagarna ges också ett flertal nydisputerad möjlighet att presentera sina forskningsresultat.

Varmt välkomna!

/ SAD:s styrelse