SAD:s forskarskola

SADs forskarskola pågår just nu

”Biopsykosocialt perspektiv på beroendetillstånd” (3 hp)

Ges vid Karolinska Institutet hösten 2021.

  • Kursen arrangeras av Svenska förening för Alkohol och Drogforskning
  • Kursen är fördelad på två kursveckor
  • Den första veckan utgörs av individuellt arbete
  • Den andra veckan ges i internatform på Systembolagets kursgård på Skarpö i Stockholm
  • Kursen hålls på svenska

Dokument att ladda ner:

1) Ansökningsformulär
Ansökningsformulär forskarutbildningskursen Biopsykosocialt perspektiv på beroendetillstånd

2) Intyg från handledare
Supervisor certificate SAD PhD course 2020

Båda formulären fylls i och skickas till följande e-postadress: cpfsupport@cns.ki.se

Mer information finns på KI:s hemsida: http://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurs/3284 (Observera att anmälan inte kan göras via hemsidan).

Sista anmälningsdag är våren 2021.
Besked om antagning ges i början av våren 2021.

Kursansvariga är 
Nitya Jayaram-Lindström
Elisabet Jerlhag Holm
Anders Hammarberg