SAD2013 i Uppsala

SAD2013 i UPPSALA

21-22 november  2013

Här kan du följa forskarmötet igen! En enkel inspelning har gjorts med iPad och ett mobilt bredband. Föreläsningarna går bara att följa i en dator. På en surfplatta eller i mobilen är kvaliteten för dålig. Att webbutsända föreläsningar kan kanske vara något för SAD´s lokalavdelningar att arrangera? SAD skulle kunna betala för Bambuser premium och då få en bättre upplösning på sändningen – så bra att föreläsningen kan följas på mobil och surfplatta. Kan det vara något? Hur tänker du kring det hela?

 

Tema: Beroendeforskning i Sverige

Torsdag 21 november Gillesalen, Clarion Hotell Gillet i Uppsala Region Uppsala/Västerås ”Preklinisk beroendeforskning i Uppsalaregionen” VIDEO

Preklinisk forskning i Uppsalaregionen PDF Ingrid Nylander, professor, Uppsala universitet ”Klinisk beroendeforskning i Uppsalaregionen” Ingemar Thiblin, professor, Uppsala universitet

Region Linköping

”Beroende, beteende, belöning – riskfaktorer för utveckling av beroendetillstånd” Annika Thorsell, med. dr., lektor, Linköpings universitet

”Klinisk beroendeforskning i Linköping”, VIDEO  och som PDF

Klinisk forskning beroendekliniken i Linköping Kerstin Käll, med. dr., överläkare, Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Region Stockholm VIDEO ”Motiverande samtal för att förändra riskbeteende hos personer med injektionsmissbruk”

PDF  Livsstilsförändring för att minska spridning av blodburna infektioner Lillebil Nordén, med. dr., beteendevetare, Beroendecentrum Stockholm, Karolinska Institutet

”Trauma, PTSD och beroendesjukdom. Integrerad behandling och pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen” VIDEO

Trauma PTSD och beroende PDF Åsa Magnusson, med. dr., psykiater, Beroendecentrum Stockholm, adjunkt, Karolinska Institutet

Region Göteborg ”Långvariga effekter av nikotin – en preklinisk studie”    VIDEO Julia Morud, doktorand, Göteborgs universitet

Region Malmö/Lund ”Kartläggning av alkohol- och drogvanor hos skolelever i Malmö – ATLAS-projektet” Kent Johnsson, med. dr., leg. sjuksköterska, universitetslektor, Malmö högskola – presenteras av Anders Håkansson ”Klinisk beroendeforskning i Skåne: förlopp, komplikationer och nya vägar till behandling” Anders C Håkansson, med. dr., leg. läkare, Lunds universitet

Region Umeå/Östersund ”En nationell mortalitetsstudie avseende individer i den svenska tvångsvården perioden 2001 -2009” Lena Lundgren, professor, Associate Dean for Research, Boston University School of Social Work, gästprofessor Umeå Universitet

Nya avhandlingar “ADHD in substance use disorders: Prevalence and pharmacotherapy” ADHD och drogberoende PDF Maija Konstenius, med. dr., leg. psykolog, Karolinska Institutet

“Early environment and adolescent ethanol consumption: Effects on endogenous opioids and behaviour in rats” VIDEO Early Environment and Adolescent Ethanol Consumption PDF Loudin Daoura, farm. dr., Uppsala universitet

Glycine receptors in the central nervous system – development, distribution, and relation to actions of alcohol VIDEO Glycine receptors in the central nervous system PDF Susanne Jonsson, fil.dr, Göteborg “Substance use and violence: Influence of alcohol, illicit drugs and anabolic androgenic steroids on violent crime and self-directed violence” VIDEO Substance Use and Violence PDF Lena Lundholm, med. dr., leg. psykolog, Uppsala universitet

Fredag 22 november  Psykiatrins hus Skadlighetsgradering av legala och illegala droger: VIDEO en sammanfattning av kunskapsläget PDF

Skadlighetsgradering av droger Jonas Berge, AT-läkare, doktorand, Lunds universitet

Konsumtionsmönster och skadeverkningar hos unga, Sverige i Europa – ESPAD  PDF Håkan Leifman, fil. dr., direktör, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

Hur spiller lagstiftningen i Danmark över på cannabisbruk i Skåne? VIDEO Danska politiken inverkan på Skåne PDF Thomas Lundqvist, fil. dr., leg. psykolog, Rådgivningsbyrån i Lund

Konsekvenser av legalisering av cannabis PDF Johannes Knutsson, professor, Polishögskolan, Oslo, Norge

Vad blev det av Missbruksutredningen? VIDEO Vad blev det av missbruksutredningen?  PDF Sven Andreasson, adjungerad professor, Karolinska Institutet —————————————-

Nästa SAD-möte blir i Stockholm preliminärt 27-28 nov. 2014.