SAD2015 i Lund

2015 års forskardagar och årsmöte var i Lund:

Sex, drugs and a sugar roll – beroendetillståndens mångfald

RAPPORT från SAD2015 i Lund

PROGRAM med länkar till presentationerna OH

Torsdag 26 november

Beroendetillståndens mångfald: det neurovetenskapliga perspektivet

Mia Ericson, docent

Beroendetillståndens mångfald: kliniken – målgruppsanpassad behandling

Sven Andreasson, professor

Beroendetillståndens mångfald: det sociala perspektivet

Kent Nilsson, professor

Beroendetillståndens mångfald: det psykologiska perspektivet Karin Boson,

Compulsive Sexual Behaviour: Towards an Incentive Motivation Model

Valerie Voon, M.D., PhD

Gambling disorder: Challenges and Opportunities

Anders Håkansson, docent

Sugar addiction: What is the Preclinical and Clinical Evidence to date?

Elisabet Jerlhag, docent

Bertil Göranssons resestipendium till unga alkoholforskare 16.25 – 17.35

Presentation av fyra nya avhandlingar

Sara Sjölund: Cognitive ability, alcohol use and alcohol-related harm

Charlotte Skoglund: When ADHD and SUD coexists; etiology and pharmacological treatment –

Fredag 27 november

Genetisk dissektion av mu-opioid receptorns roll i alkohol-belöning

Markus Heilig, professor

Svenskt beroenderegister 2.0 – bättre uppföljning och kvalitetssäkring av beroendevården

Johan Franck, professor

Riskbruk vid psykisk ohälsa – hur vanligt är det och vilka interventioner har effekt

Agneta Öjehagen, professor

Anhöriga kan öka möjligheten att alkoholberoende personer söker vård – En randomiserad kontrollerad studie av internetbaserad CRAFT

Anders Hammarberg, med dr

Videogaming- och internet/mobil-beroende: finns det och vad kan vi göra

Anders Håkansson, docent och

Sara Eriksén, professor

Smartphone-appar för att minska riskbruk av alkohol bland universitetsstudenter

Anne H Berman, docent

med länkar till inspelade presentationer

Se de flesta föreläsningarna här! (SADtalks)