Utlysning av postdoktor i neurovetenskap med inriktning mot alkoholbruk hos äldre

Utlysning av postdoktor i neurovetenskap med inriktning mot alkoholbruk hos äldre
Enheten för Neuropsykiatrisk epidemiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet utlyser 1-2 två-årig postdoc tjänst i forskning om alkoholbruk bland äldre inom de longitudinella befolkningsstudierna av äldre i Göteborg.
Studierna innehåller en bred möjlighet att använda olika metoder från sociala och psykologiska faktorer till biomarkörer (till exempel neurokemi och hjärnavbildningar) och genetik.
Enheten bedriver världsledande epidemiologisk forskning inom äldres hälsa.
Enheten leder också Centrum för Åldrande och Hälsa – AgeCap, ett nationellt FORTE-center som också ingår i Göteborgs Universitets satsning UGOT Challenge.
Läs mer om den utlysta tjänsten på universitetets hemsida.