Integritetspolicy

Vad är GDPR?
Dataskyddsförordningen kallas ibland kort för GDPR vilket står för General Data Protection Regulation och ska skydda fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. Enligt lagen ska personuppgifter behandlas på ett “lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade”.

Personuppgiftsansvarig
Styrelsen Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD) med org.nr: 802013-7660 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Mer information om oss finns på www.sadforskning.se.

För att komma i kontakt med oss hör av dig till webbredaktören.

Syftet med insamlandet av personuppgifter
Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD) sparar personuppgifter för att kunna skicka dig inbjudningar för forskarmöten och olika evenemang som vi rekommenderar.  Inbjudningar omfattar frågor som rör alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT). Med detta syfte sparar SAD personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Om syftet med behandlingen av personuppgifter skulle ändras kommer vi informera dig om detta.

Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar
Personuppgifter samlas in direkt från dig när du ansöker om medlemsskap i SAD samt anmäler dig forskarmöten.

De personuppgifter som sparas är följande:

 • Efternamn
 • Förnamn
 • E-postadress
 • Yrke/befattning
 • Akademisk titel
 • Arbetsplats
 • Postadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Epostadress
 • Mobilnummer

I anmälan till specifika arrangemang, samlar vi även in uppgifter om specialkost och allergier, samt information som behövs inför det specifika arrangemanget. Dessa uppgifter behandlas med stöd av samtycke och raderas direkt efter arrangemanget avslutats. 

Vem vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till
Vi kan endast dela ditt namn och e-postadress till den som arrangerar forskarmötet t.ex. Systembolaget.
Uppgifterna delas med samma syfte som de behandlas för, i syfte att kunna informera dig om utbildningar, seminarier, event, konferenser och kurser.
Vi lämnar inte ut personuppgifter utanför EU.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är viktigt. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst samt röjande, ändring och förstöring.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter
Personuppgifter med stöd av samtycke raderas när arrangemanget de samlats in för, har avslutats. Personuppgifter med stöd av intresseavvägning sparas i vårt register så länge du är medlem i SAD. Du kan när som helst välja att radera vissa valda uppgifter eller att avregistrera dig helt från registret.
Nedan kan du läsa mer om det.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd
Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig.
Du har följande rättigheter:
A) Begära åtkomst till dina personuppgifter och rätt att få ett utdrag av de uppgifter vi
har i registret.
B) Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
C) Begära radering av samtliga kategorier av personuppgifter i medlemsregistret.
D) Begära begränsning av behandling av personuppgifter.
E) Invända mot behandling av personuppgifter.
F) För uppgifter där samtycke getts, att när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt att ge klagomål
Om du anser att vår behandling av personuppgifter strider mot förordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Uppdatering av integritetspolicyn
Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD) reserverar sig mot ändringar i integritetspolicyn och uppdaterar den vid behov. När en ny version av integritetspolicyn blir gällande finns den tillgänglig på vår hemsida www.sadforskning.se.