SADtalks

Föreläsningar av intresse för SADs medlemmar!

Senaste SADtalks!

Se alla våra SADtalks!

SADtalk nr 1

SADtalk nr 1

Health literacy (hälsokunskap) om COVID-19, prevalens av COVID-19, samt förändring i drogbruk i COVID-19 pandemin bland deltagare i Stockholms sprututbyten

Sadtalks om studien som är genomförd vid Stockholms sprututbyten mot bakgrund av COVID-19 pandemin.

Sändes: 8 december 2020


 

SAD Podcast

Anna Söderpalm Gordh  Om upplevelsen av alkohol

Pia Steensland och Nitya Jayaram Lindström:  Episode 4: Targeting the Dopamine System to Treat Alcohol Dependence:

Elisabet Jerlhag med  Radioscience – en podcast om vetenskap

Tipsa oss om händelser!

Hör gärna av dig med tips på saker som du tycker att vi ska lägga upp SAD:s webbplats. Det kan vara en länk till en intressant föreläsning eller nyss utgiven vetenskaplig artikel.