Kategorier
SADtalks

SADtalk 22:1

Autonoma responser och upplevelser under slotmaskinspel.

Cathrine Hultman, Centrum för kliniks forskning,
Region Västmanland Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

https://youtu.be/4kuGvRaXSVQ