Kategorier
Aktuellt Ordförande har ordet

Ordförandebrev i juni

Hej alla SAD-medlemmar!

Nu har vi kommit lite längre i vår planering av SADs vetenskapliga årsmötet som i år går av stapeln 26-28 oktober.

Eftersom det vetenskapliga årsmötet i år kommer att hållas på Skarpö startar vi redan onsdag kväll. Detta på grund av att många måste resa upp kvällen innan för att hinna med den tidiga bussen till Skarpö. Vi planerar då en gemensam transport ut till Skarpö som avgår klockan 17.00. Under kvällen blir det en lättare förtäring, samt en föreläsning.

Torsdagens föreläsningar börjar klockan 9. Som tidigare nämnts så kommer vi i årets vetenskapliga möte visa upp bredden på den forskning som bedrivs inom SAD. Torsdag och fredagen kommer delas upp i segment där varje sektion av SAD (SAD norra, SAD östra, SAD västra, SAD mellan, SAD södra, SAD Stockholm) kommer presentera forskning som pågår inom regionen. Man får även lyssna till presentationer om det gångna årets avhandlingar, samt pristagaren av Bertil Göranssons stipendium. Vi konstaterar att det pågår mycket spännande forskning just nu, och är övertygade om att det blir en lärorik konferens med goda möjligheter att knyta nya kontakter för alla deltagare!

För att kunna medverka på det vetenskapliga årsmötet krävs inte mycket. Om du har betalat medlemsavgiften på 200 kronor får du onsdagens och fredagens resa till/från Skarpö-Stockholm, boende i skärgårdsmiljö, fantastiskt mat, närmare tio timmars föreläsningar och möjlighet till nätverkande (Betala medlemsavgiften via Swish). Vi planerar även för att möjliggöra för åhörare att medverka på distans. Detta blir då troligtvis under lite förenklade former och man kommer gå miste om flera av de punkter som nämndes ovan! 

Ett preliminärt program och instruktioner rörande hur man kan anmäla sig kommer inom en snar framtid!

Louise Adermark

Ordförande
Docent Göteborgs universitet