Kategorier
Aktuellt Ordförande har ordet

Forskarmötet SAD2022

Kategorier
Aktuellt Ordförande har ordet

Ordförandebrev i september

Kategorier
Aktuellt Ordförande har ordet

Ordförandebrev i juni

Kategorier
Aktuellt Ordförande har ordet

Ordförandebrev april

Kategorier
Aktuellt Ordförande har ordet

Månadsbrev februari

Kategorier
Aktuellt Ordförande har ordet

Decemberbrev från ordföranden

Kategorier
Aktuellt Ordförande har ordet

Februaribrev

Kategorier
Aktuellt Ordförande har ordet

Decemberbrev

Kategorier
Ordförande har ordet

SAD nåddes i veckan av ett sorgligt besked