Kort historik om SAD

Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD) bildades 1981 och är idag Sveriges största förening inom området alkohol och droger med ca 200 forskningsaktiva medlemmar inom olika neurovetenskapliga områden såsom psykiatri, sociologi, psykologi, genetik och farmakologi. SAD är även till för personer som är aktiva informatörer i alkohol- och drogfrågor eller som av annan särskild anledning har professionellt intresse av att följa utvecklingen inom området.  Glädjande utökar SAD har sin verksamhet årligen med aktuella discipliner. Området beroendeforskning har ökat i Sverige genom åren, med alltfler registrerade doktorander vid de svenska universiteten. Detta har också resulterat i en ökning av antalet medlemmar i SAD.

SADs forskarmöten har utvecklats till en välbesökt arena där de senaste resultaten från klinisk erfarenhet och forskningsresultat från biologiska, sociologiska och psykologiska perspektiv både från Sverige och hela världen presenteras. Programmet planeras under året av SADs styrelse och belyser ett aktuellt forskningstema med samhällsrelevans. Vi bjuder in världsledande experter för att bidra till konferens-innehållet och för att uppmuntra våra yngre forskare så delar vi årligen ut ett posterpris till två lovande doktorander. Vi stödjer också mindre regionala aktiviteter som workshops, minikonferenser, seminarier och liknande som fungerar som kompletterande utbildningstillfällen för doktorander, kliniker och forskare inom området.

Fakta om SAD

SAD syftar till att främja forskning om alkohol och andra droger i Sverige genom: 

* att verka för en vetenskaplig syn på alkohol- och narkotikabrukets konsekvenser för individ och samhälle

* att förmedla kontakter och information mellan forskare 

* att verka för en samordning och kontinuitet i forskningen samt tillvarata och bevaka forskningsintressen 

* att stimulera till tvärvetenskaplig forskning

* att stimulera nyrekrytering av forskare till forskningsområdet

* att verka för att forskningsresultat blir kända som underlag för diskussioner och beslut som rör forskning, information samt förebyggande och behandlande åtgärder 

* SAD vill också bidra till fortlöpande förnyelse och vidareutveckling genom att uppmärksamma och intressera unga forskare att ge sig in på detta område 

* För att stödja och uppmuntra den vetenskapliga och den pedagogiska utvecklingen av unga forskare inom fältet kommer doktorander att få hålla kortare avhandlingspresentationer och postersessioner där pris för bästa poster delas ut. Priset är på 2000 kr.

Ordföranden i SAD

Ordförande 2023/24 är Helena Hansson.

 • Docent Tom Nilsson, Linköping, 1981 – 1984
 • Professor Sten Rönnberg, Stockholm, 1984 – 1987
 • Professor Christer Alling, Lund 1987 – 1989
 • Professor Jörgen Engel, Göteborg, 1989-1991
 • Professor Mats Berglund, Malmö, 1991 – 1993
 • Docent Jan Balldin, Göteborg, 1993 – 1995
 • Dr.Med.Sc. Kerstin Damström-Thakker, Stockholm, 1995 – 1997
 • Professor Fred Nyberg, Uppsala 1997 – 1999
 • Docent Thomas Lundqvist, Lund 1999 – 2001
 • Docent Bo Söderpalm, Göteborg, 2001 – 2003
 • Professor Britt af Klinteberg, Stockholm, 2003 – 2005
 • Professor Lars Oreland, Uppsala 2005 – 2007
 • Docent Fredrik Spak, Göteborg 2007 – 2009
 • Med.dr. Kent O Johnsson, Malmö/Lund 2009 – 2010
 • Professor Kent Nilsson, Västerås, 2011 – 2013
 • Docent Anna Söderpalm Gordh, Göteborg 2013 – 2015
 • Med.dr Nitya Jayaram – Lindström 2016 – 2017
 • Docent Elisabet Jerlhag Holm, Göteborg 2018-2019
 • Docent Anders Hammarberg, Stockholm 2019 – 2021
 • Docent Louise Adermark, Göteborg 2021 – 2023
 • Med. dr Helena Hansson, Lund 2023 –