Bli medlem i SAD

SAD har idag ca. 250 medlemmar aktiva inom området alkohol och andra droger.

Utdrag ur SAD´s stadgar

§3 Medlem

“Föreningen är i första hand en organisation för alkohol- och drogforskare. Även personer som är aktiva professionella informatörer i alkohol- och drogfrågor eller som av annan särskild anledning har professionellt intresse av att följa den aktuella utvecklingen inom alkohol- och drogforskningen, skall ha möjlighet att bli medlemmar. Medlemskap erhålles efter beslut av föreningens styrelse. Härvid erhålls medlemskap i riksföreningen såväl som tillhörighet till lokalavdelning. Ansökan om medlemskap skall stödjas av två medlemmar. Medlem skall erlägga den av årsmötet fastställda årsavgiften……”

Årsavgiften är avgiften 200 kronor.

SAD på Facebook

SAD har en luten grupp för oss medlemmar eller den som medlem föreslår.

(Fungerar det inte så skriv till webbredaktören)

Som medlem har man också möjlighet att prenumerera på Alkohol och Narkotika och Nordisk Alkohol tidskrift till reducerat pris.

Tipsa oss om händelser!

Hör gärna av dig med tips på saker som du tycker att vi ska lägga upp SAD:s webbplats. Det kan vara en länk till en intressant föreläsning eller nyss utgiven vetenskaplig artikel.