Kategorier
Aktuellt

Youth drinking in decline på Skarpö 3-5 okt

Sen millennieskiftet har det skett stora förändringar i ungdomars alkoholvanor, med kraftiga minskningar i flera länder. Den här utvecklingen är fortfarande oförklarad och konsekvenserna av utvecklingen vet vi ännu lite om.

Den 3-5 oktober anordnas därför en internationell konferens på temat ”Youth drinking in decline” av the Kettil Bruun Society for social and epidemiological research on alcohol (KBS).

Konferensen kommer hållas på Systembolagets konferensanläggning på Skarpö.
Deadline för att skicka in abstract är den 15 juni.

För mer information se kbsthematic2021.se 

Läs pdf om konferensen och call for abstracts.