Kategorier
SADtalks

SADtalk 22:2

Autonoma responser kopplat till spel om pengar med fokus på beslutsfattande och risktagande beteenden.
Cathrine Hultman, Centrum för kliniks forskning,
Region Västmanland Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

https://youtu.be/sc0aCxdoxts