Bertil Göranssons resestipendium

Bertil Göranssons resestipendium till unga alkoholforskare 2019

I syfte att stimulera forskning om ungdom, alkohol och idrott och för att hedra Bertil Göransson för hans insats som ordförande i Systembolagets styrelse under åren 1984-1999,
har Systembolagets styrelse inrättat ett resestipendium för unga alkoholforskare.
Det skall delas ut till en ung forskare, som har gjort sig förtjänt därav genom framstående forskning inom området ungdom och alkohol.
Anknytning till idrott skall väga särskilt tungt vid bedömningen.
Stipendiet är på 30 000 kronor.

Bertil Göransson stipendium ANNONS 2019