Kategorier
Aktuellt

Bertil Göranssons resestipendium

I syfte att stimulera forskning om ungdom, alkohol och idrott och för att
hedra Bertil Göransson för hans insats som ordförande i Systembolagets
styrelse under åren 1984-1999, har Systembolagets styrelse inrättat ett
resestipendium för unga alkoholforskare.
Det skall delas ut till en ung forskare, som har gjort sig förtjänt därav genom
framstående forskning inom området ungdom och alkohol. Anknytning till
idrott skall väga särskilt tungt vid bedömningen.
Stipendiet är på 30 000 kronor.


I anslutning till utdelningen av stipendiet på SAD forskarmöte den 21
oktober 2021 i Uppsala, skall mottagaren hålla en Bertil Göranssonföreläsning om sin forskning.

Ansökan ska innehålla
• Beskrivning av aktuell forskning
• Motivering
• Vad resestipendiet ska användas till
• Kortfattat CV (särskilt formulär finns ej)

Insändes senast den 20 september 2021 till:
Professor Hanne Tönnesen,
Clinical Health Promotion Centre
Södra Förstadsgatan 35, Plan 4
205 02 Malmö

Det går även bra att sända ansökan med e-post till: cecilia.gravin@med.lu.se
Upplysningar: Projektadministratör Cecilia Gravin, 0724-531481