Bertil Göranssons resestipendium för unga alkoholforskare

I syfte att stimulera forskning om ungdom, alkohol och idrott och för att hedra Bertil Göransson för hans insats som ordförande i Systembolagets styrelse under åren 1984-1999, har Systembolagets styrelse inrättat ett resestipendium för unga alkoholforskare. Det skall delas ut till en ung forskare, som har gjort sig förtjänt därav genom framstående forskning inom området ungdom och alkohol.

Stipendiet är på 30 000 kronor.
Ansökan med beskrivning av aktuell forskning, motivering och kortfattat CV (särskilt formulär finns ej) insändes senast den 14/10 2017

Läs mer här: Bertil Göransson stipendium ANNONS 2017