Kategorier
Aktuellt

CERA

Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

Kurser att söka på Göteborgs universitet

Välkommen till CERA – vi arbetar tillsammans med kunskapsspridning och forskning om alkohol, andra droger och spelproblem.

Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel (ANDTS) är för samhället en av vår tids stora samhällsutmaningar och ett ständigt aktuellt problem. Vad gäller alkoholkonsumtion beräknas 1 miljon svenskar ha någon form av överkonsumtion och av dem har ungefär 330.000 svåra alkoholproblem. När det kommer till narkotikaanvändning uppskattas 30.000 personer ha en tyngre problematik. Tobaksrökning är en av de största faktorerna till utvecklande av lungcancer, spelkasinon överhopar oss med sin reklam och över 300.000 i Sverige har någon form av spelproblem. ANDTS är ett omfattande folkhälsoproblem!