Kategorier
Aktuellt

Inbjudan ny ANDTS-stategi

Konferens och inbjudan inför ny ANDTS-strategi

Se från 21 april filmade kommentarer från socialminister Lena Hallengren, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell om en förnyad och breddad strategi inom ANDTS-området.

Datum:21 april – 5 maj
Plats:Film

Innehåll

Propositionen för en förnyad och breddad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS) övelämnades till Riksdagen nu i mars 2021. Från och med 21 april kan du se filmade kommentarer från socialminister Lena Hallengren, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

  • Lena Hallengren, socialminister
    Presenterar strategins inriktning
  • Johan Carlson, GD Folkhälsomyndigheten
    Om myndighetens arbete med ANDTS-strategin
  • Olivia Wigzell, GD Socialstyrelsen
    Om myndighetens arbete med ANDTS-strategin

Filmen publiceras här den 21 april.

Målgrupp

Beslutsfattare och personer som arbetar med ANDTS- och brottsförebyggande verksamhet inom kommuner, länsstyrelser, regioner, myndigheter, ideella organisationer samt aktörer som arbetar med vård och behandling.

Anmäl dig till presentationen!