Kategorier
Aktuellt

Välja Väg

Ny bok:

Välja Väg: Utredning, stöd och behandling vid alkohol- och narkotikaproblem

Studentlitteratur, häftad, 2023, Svenska, ISBN 9789144136332, 440 sidor,

Sven-Eric Alborn (leg psykolog och leg psykoterapeut, med tidigare erfarenhet av verksamhetschef vid beroendekliniken Göteborg och utvecklingsledare för beroendevård Halland)

Kristina Berglund (docent, lektor och forskare vid Göteborgs Universitet)

Karin Boson (fil dr och leg psykolog, samt lektor vid Högskolan Innlandet i Lillehammer Norge)

Arne Gerdner (senior professor i Socialt arbete vid Hälsohögskolan, Jönköping University)

Alkohol- och narkotikaproblem är vanligt förekommande i vårt samhälle. Både de personer som har ett beroende och deras anhöriga drabbas, vilket är viktigt att beakta när samhället erbjuder vård, stöd och behandling. Välja väg är en kliniskt orienterad bok med omfattande forskningsbas som beskriver ett bra utredningsförfarande och grunderna för en kvalitativt god behandling och relevanta stödinsatser, oavsett metod och verksamhetsform. I fördjupande kapitel tar författarna upp bland annat motivation, psykiatrisk samsjuklighet, ungdomar, vård utan samtycke och individanpassning. Boken vänder sig till personal inom verksamheter som arbetar med personer som har alkohol- och narkotikaproblem och med samsjuklighet, samt till studenter som utbildar sig till exempelvis socionomer, psykologer, sjuksköterskor och beteendevetare.