Kategorier
Aktuellt Ordförande har ordet

Decemberbrev från ordföranden

Hej alla medlemmar!

Ytterligare ett år i pandemins tecken går mot sitt slut, men nu tar vi nya tag inför 2022!

En av våra ambitioner inför 2022 är att underlätta nätverkande mellan våra medlemmar. Vi jobbar med att lägga upp information på vår hemsida och vi har även en Facebook-sida där runt 100 medlemmar brukar läsa inläggen. Vi tackar er som under året delat med er av information via dessa kanaler! 

Under 2022 kommer vi även att genomföra korta video- och poddinlägg i SADtalks. Tanken med dessa är att öka kunskapen kring den forskning som pågår, men också möjliggöra kontakt med nya potentiella samarbetspartners inom SAD. Alla som är intresserade kan kontakta webbansvarig. Kontakta även webbansvarig om du har något förslag som du vill att SAD ska försöka genomföra för att öka möjligheten till interaktion mellan medlemmarna!

Vi har också börjat planera för vårt vetenskapliga årsmöte 2022. Som det ser ut nu så har vi möjlighet att förlägga mötet på Skarpö, med vi kommer då behöva skjuta på mötet en vecka. De datum som i dagsläget är aktuella är den 27 och 28 oktober 2022. Vi hoppas kunna komma ut med mer information och mer definitiva besked under januari månad.

Slutligen vill jag tacka alla er som varit engagerade i SAD under året och önskar alla medlemmar en riktigt fin covid-19-fri jul, ett gott nytt år, och en fantastisk start på det nya året!

Louise Adermark

Ordförande i SAD