Kategorier
Forskarmöten

SAD2013 i Uppsala

21-22 november 2013

Här kan du följa forskarmötet igen! En enkel inspelning har gjorts med iPad och ett mobilt bredband. Föreläsningarna går bara att följa i en dator. På en surfplatta eller i mobilen är kvaliteten för dålig. Att webbutsända föreläsningar kan kanske vara något för SAD´s lokalavdelningar att arrangera? SAD skulle kunna betala för Bambuser premium och då få en bättre upplösning på sändningen – så bra att föreläsningen kan följas på mobil och surfplatta. Kan det vara något? Hur tänker du kring det hela?

Tema: Beroendeforskning i Sverige

Torsdag 21 november Gillesalen, Clarion Hotell Gillet i Uppsala Region Uppsala/Västerås
 ”Preklinisk beroendeforskning i Uppsalaregionen” 

Preklinisk forskning i Uppsalaregionen PDF Ingrid Nylander, professor, Uppsala universitet ”Klinisk beroendeforskning i Uppsalaregionen” 
Ingemar Thiblin, professor, Uppsala universitet

Region Linköping

”Beroende, beteende, belöning – riskfaktorer för utveckling av beroendetillstånd” 
Annika Thorsell, med. dr., lektor, Linköpings universitet

”Klinisk beroendeforskning i Linköping”,

Klinisk forskning beroendekliniken i Linköping 
Kerstin Käll, med. dr., överläkare, Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Region Stockholm VIDEO ”Motiverande samtal för att förändra riskbeteende hos personer med injektionsmissbruk”

PDF  Livsstilsförändring för att minska spridning av blodburna infektioner 
Lillebil Nordén, med. dr., beteendevetare, Beroendecentrum Stockholm, Karolinska Institutet

”Trauma, PTSD och beroendesjukdom. Integrerad behandling och pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen 

Trauma PTSD och beroende PDF
Åsa Magnusson, med. dr., psykiater, Beroendecentrum Stockholm, adjunkt, Karolinska Institutet

Region Göteborg ”Långvariga effekter av nikotin – en preklinisk studie”   
Julia Morud, doktorand, Göteborgs universitet

Region Malmö/Lund ”Kartläggning av alkohol- och drogvanor hos skolelever i Malmö – ATLAS-projektet” Kent Johnsson, med. dr., leg. sjuksköterska, universitetslektor, Malmö högskola – presenteras av Anders Håkansson ”Klinisk beroendeforskning i Skåne: förlopp, komplikationer och nya vägar till behandling” Anders C Håkansson, med. dr., leg. läkare, Lunds universitet

Region Umeå/Östersund ”En nationell mortalitetsstudie avseende individer i den svenska tvångsvården perioden 2001 -2009” 
Lena Lundgren, professor, Associate Dean for Research, Boston University School of Social Work, gästprofessor Umeå Universitet

Nya avhandlingar “ADHD in substance use disorders: Prevalence and pharmacotherapy” ADHD och drogberoende PDF
Maija Konstenius, med. dr., leg. psykolog, Karolinska Institutet

“Early environment and adolescent ethanol consumption: Effects on endogenous opioids and behaviour in rats” VIDEO Early Environment and Adolescent Ethanol Consumption PDF
Loudin Daoura, farm. dr., Uppsala universitet

Glycine receptors in the central nervous system – development, distribution, and relation to actions of alcohol VIDEO Glycine receptors in the central nervous system PDF Susanne Jonsson, fil.dr, Göteborg  “Substance use and violence: Influence of alcohol, illicit drugs and anabolic androgenic steroids on violent crime and self-directed violence” 
Substance Use and Violence PDF
Lena Lundholm, med. dr., leg. psykolog, Uppsala universitet

Fredag 22 november  Psykiatrins hus Skadlighetsgradering av legala och illegala droger: VIDEO en sammanfattning av kunskapsläget PDF

Skadlighetsgradering av droger Jonas Berge, AT-läkare, doktorand, Lunds universitet

Konsumtionsmönster och skadeverkningar hos unga, Sverige i Europa – ESPAD  PDF
Håkan Leifman, fil. dr., direktör, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

Hur spiller lagstiftningen i Danmark över på cannabisbruk i Skåne?
Danska politiken inverkan på Skåne PDF
Thomas Lundqvist, fil. dr., leg. psykolog, Rådgivningsbyrån i Lund

Konsekvenser av legalisering av cannabis PDF
Johannes Knutsson, professor, Polishögskolan, Oslo, Norge

Vad blev det av Missbruksutredningen? VIDEO Vad blev det av missbruksutredningen?  PDF
Sven Andreasson, adjungerad professor, Karolinska Institutet —————————————-