Kategorier
Forskarmöten

SAD2014 i Stockholm

TEMA       Missbruk: Risk- och friskfaktorer

Torsdag 27e November – för SAD´s medlemmar endast
Plats: Waterfront Congress Centre, Stockholm

9:00 – 10:00 Registrering med kaffe

10:00 – 10:15 Välkommen Anna Söderpalm Gordh

10:15 – 10:50 Subjektiva risk- och friskfaktorer för alkoholbruk.
Anna Söderpalm Gordh

10:50 – 11:25 The dopamin system: a renewed treatment target for alcohol use disorder
Nitya Jayaram Lindström

11:25 – 12:00 Optogenetic dissection of circuits that control motivated behaviors in relevance to addiction
Dinos Meletis

12:00 – 12:35 Hälsa, risk och njutning:
Mediebilder av kvinnors och mäns alkoholkonsumtion
Alexandra Bogren

12:35 – 13:35 LUNCH

13:35 – 14:30    Break out sessions 1. Subjektiva risk och friskfaktorer för alkoholberoende.
Anna Söderpalm Gordh och Britt af Klinteberg2. Pre-clinical and clinical methods for developing pharmacological treatment for alcohol use disorderNitya Jayaram Lindström och Pia Steensland3. Kommunikation av riskfaktorer för missbruk till kvinnor och män
Alexandra Bogren och Katarina Winter

14:30 -15:00 Spelberoende, ett beroende som liknar andra?            Frågestund
Kent Nilsson

1500 – 15:30 Posterpresentation, mingel och kaffe

15:30 – 16:00   CANs drogforskningspris 2014 + Bertil Göransson stipendiet
Anna Söderpalm och Hanne Tönnesen

16:00 – 17:20 Nya avhandlingar

1 Personer som injicerar amfetamin eller heroin i Sverige – livsvillkor, försörjningsstrategier, risktaganden och överdoser –
Torkel Richert

2 Early Environment, Adolescent Alcohol Drinking and Neurobiological Responses to Drugs – Sara Palm

3 Offenders with mental health problems and problematic substance use: Treatment interventions and crime relapse –
Natalie Durbeej

4 Alkoholens akuta effekter på vittnens minne av brott –
Angelica Hagsand

17:20 – 18:15 Årsmöte SAD styrelse

19.30 – Festmiddag på Nobelmuseet i Gamla stan

Fredag 28e November, ÖPPEN DAG
Plats: Wallenbergsalen, Nobel Forum, Karolinska Institutet

9:00 – 9:05  Välkommen Anna Söderpalm Gordh

9:05-09:50 Medberoende – risk- och friskfaktorer
Ann Söderlund och Sanna Lundell

09:50-10:10 “Beroendediagnostik i DSM 5: Hur påverkas forskning och klinik?
Joar Guterstam

10:10-10:30 ADHD och beroende
Bo Söderpalm

10:30-10:50 Kaffe

10:50-11:10 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård
PowerPoint med OH-bilder
Sven Andreasson

11:10-11:30 Kontrollerat drickande vid alkoholberoende: vad säger evidensen?
Anders Hammarberg

11:30-12:00 Ordförandens avslutningsanförande
Anna Söderpalm Gordh

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:45 Konstituerande möte för nya styrelsen i Aula Medica, rum 718.