Kategorier
Forskarmöten

SAD2018 i Östersund

Årets tema vid forskarmötet: Olika perspektiv på beroende  –   baserat på livslopp, ålder och kön

Program vid SAD2018

Presentationer

Alkoholvanor och beroendeutveckling under ett livslopp

Presentation Sara Wallhed Finn SAD 20181122

Pia Kvillemo  Bertil Göranssons resestipendium till unga alkoholforskare

Mottagning för spelberoende i Göteborg 

MAP-NET Ett instrument för kartläggning av nätverk

Erfarenheter och utveckling av internetbehandling

Lena Lundgren, ASI-studier 2018

K Feltmann Dopaminstudie

Erika Roman SAD 181122_web

Birgitta Ander Ungdomars berusningsdrickande SAD 2018