Kategorier
Forskarmöten

SAD2019 i Skövde

Det kroniska sjukdomsbegreppet vid beroende – till nytta eller skada?

Program vid SAD2019

Rapport från mötet i Skövde SAD:SfB 2019