Kategorier
Ordförande har ordet

SAD nåddes i veckan av ett sorgligt besked

Brev från ordförande i SAD,  Anders Hammarberg

Kontakta ordföranden anders.hammarberg@ki.se

 

Vi nåddes i veckan av det mycket sorgliga beskedet att professor Claudia Fahlke vid Göteborgs Universitet har avlidit i sviterna av en längre tids sjukdom. Våra tankar går naturligtvis först och främst till Claudias familj och övriga närstående i denna svåra stund.

Vi är många inom svensk beroendeforskning som har haft Claudia som kollega och som vän. Claudia var en av Sveriges mest välmeriterade forskare med en unik bredd i sin gärning. Claudia spelade också en väldigt viktig roll som expert i samband med utveckling och implementering av riktlinjer för behandling av beroendeproblem i Sverige, exempelvis Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Hon hade i sin forskargärning alltid som mål att bidra till att utveckla och förbättra beroendevården i Sverige. Claudia var som person väldigt generös med sin tid och sitt engagemang, och vi är många som kommer att sakna henne både som person och som forskare. Claudia var också under många år på olika sätt aktiv som medlem i SAD.

Det är svårt att i några korta rader fånga Claudias gärning, och hon var dessutom mitt uppe i sin forskarkarriär. SAD planerar därför att hålla ett seminarium till Claudias ära, med fokus på att belysa hennes insatser för svensk beroendeforskning. Seminariet kommer att äga rum längre fram i tiden när det är möjligt att igen hålla fysiska möten.

Anders Hammarberg och Elisabet Jerlhag-Holm
Ordförande respektive vice ordförande i SAD