Kategorier
Ordförande har ordet

Septemberbrev från ordföranden

Hej alla SADs medlemmar!

Nu ligger ett fastställt program på hemsidan för höstens vetenskapliga konferens med tema ”Nya behandlingsstrategier”, som blir på Hotel Elite Plaza i Malmö den 25-26 oktober (Program). Det finns fortsatt platser kvar så sprid gärna informationen till andra intressenter!

Konferensen är avgiftsfri för SADs medlemmar (Anmälan till SADs vetenskapliga konferens senast 2 oktober) och medlemsavgiften är på 200 kronor (betala medlemsavgiften).

Ta även tillfället i akt att presentera en poster under mötet! Postersessionen blir under onsdagen men postrarna kan sitta uppe hela konferensen. En bedömargrupp från SADs styrelse kommer att bedöma postrarna utifrån a) vetenskaplig kvalitet, b) layout och c) kort muntlig presentation av författaren, och bästa poster kommer att få ett pris!

Vi hoppas att vi ses i Malmö i oktober!

Vänliga hälsningar!

Louise Adermark
SADs ordförande