Kategorier
Ordförande har ordet

Februaribrev från ordföranden

Hej alla SAD-medlemmar!

Vädret må vara lite åt det trista hållet, men vissa dagar antyds det åtminstone att våren snart är på intåg – härligt. Vi i SAD:s styrelse planerar för det kommande vetenskapliga årsmötet, som i år kommer hållas i Göteborg den 14-15 november tillsammans med Svensk förening för Beroendemedicin.

Även om temat för konferensen ännu inte är helt spikat kommer det troligtvis att kretsa kring samsjuklighet – beroende och psykisk ohälsa. Konferensen kommer att belysa temat ur olika forskningsdiscipliner och även den kliniska vardagen, dess utmaningar och möjligheter.  Det pågår mycket spännande forskning just nu, och vi är övertygade om att det blir en lärorik konferens med goda möjligheter att knyta nya kontakter för alla deltagare!

Utifrån detta vill jag slå ett slag för att ta del av SBU:s delrapport från den systematisk översikten och utvärdering av läkemedelsbehandling, psykologiska och psykosociala insatser samt hälsoekonomiska aspekter gällande behandling vid samsjuklighet mellan beroende och andra psykiatriska tillstånd.
I delrapporten, del 1 läkemedelsbehandling, betonas behovet av ytterligare forskning och utveckling av effektiva behandlingsmetoder (Länk till rapporten: https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/behandling-och-sociala-stodinsatser-vid-samsjuklighet-mellan-beroende-och-andra-psykiatriska-tillstand/).

Under gårdagen släppte CERA vid Göteborgs universitet tillsammans med flera andra organisationer en alkoholrapport som sammanställt senaste forskningen hur alkoholkonsumtionen påverkar hjärnan, från barn till vuxen. Rapporten belyser på ett tydligt sätt de breda och djupt negativa effekterna som alkohol har på vår neurologiska, kognitiva och psykologiska hälsa genom hela livet. Jag hoppas att ni tar er tid att läsa igenom denna rapport – jag är övertygad om att den kan bidra till centrala diskussioner om dessa viktiga frågor. Här finns rapporten.

Folkhälsomyndigheten har också nyligen publicerat en ny rapport som visar att trenden tycks fortsätta med minskade resurser för det ANDTS-förebyggande arbetet i kommunerna. På tio år har arbetsinsatsen minskat betydligt. Regeringens narkotikautredare, Thomas Lindén, har uttryckt sin besvikelse över denna nedåtgående trend och understrukit allvaret i situationen.

Det är också värt att notera den ökande mängden beslagtagen narkotika som nyligen rapporterats av Tullverket. Generaltulldirektör Charlotte Svensson säger i en intervju ”Att vi stoppar mycket narkotika beror på att vi blivit vassare, men också att det finns en stor efterfrågan”.

Detta leder mig till att också nämna Narkotikautredningen ”Vi kan bättre – Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus” (SOU 2023:62). Den lämnades, som säkert är bekant för alla, till regeringen i höstas och är nu ute på remiss. Över 200 myndigheter och organisationer har bjudits in att bidra med sina synpunkter på rapporten, vilket visar på vikten av ett brett engagemang i arbetet med att bekämpa narkotikaproblemet. Remissvar ska lämnas senast 22 april till Socialdepartementet. Observera att även andra än de 207 inbjudna kan skicka in reaktioner på utredningen

Det är nu nära deadline (25/2) för att anmäla sig till en nordisk jämförande konferens i Stockholm i april – ”Nordic Comparative Research on Addictive Substances and Behaviors – Advancing by Comparing”. Konferensen finansieras genom ett konferensbidrag från Forte. 

Se bifogat program och konferenswebben för mer information: https://su.se/publichealth/comparing-advancing

För mer info: se även Popnad: https://nordicwelfare.org/popnad/en/artiklar/time-for-the-revival-of-the-tradition-of-nordic-research-exchange/

Dela gärna programmet och konferenswebben med intresserade forskarkollegor! 

Slutligen, vill jag påminna om att ISBRA välkomnar förslag till symposier och även till individuella presentationer (posters och muntliga föredrag) inför den tredje världskongressen om alkohol och beroende, som kommer att äga rum i Melbourne, Convention Centre i Australien från den 23 till 26 september 2024. Sista dagen att skicka in förslag till symposier är förlängts till 1 mars. Länk till ISBRA: https://www.isbra2024.com

Önskar er alla god hälsa och gott mod ☺

Med vänliga hälsningar!

Helena

PS 

SAD-talks lever fortfarande på vår hemsida även om det är i en tynande tillvaro. Vi är mycket intresserade av att få in material från våra medlemmar, så har du något du vill dela med dig av är du mer än välkommen att kontakta vår webbredaktör, Frans!

DS