Kategorier
Aktuellt Ordförande har ordet

Ordförandebrev i mars

Kära medlemmar i svenska alkohol- och drogforskarföreningen!

Jag vill med dessa rader önska er en härlig påsk men också ta tillfället i akt att påminna er om att markera ett viktigt datum i era kalendrar – nämligen datumet för det kommande vetenskapliga årsmötet.  I år kommer vi att hålla konferensen  tillsammans med Svensk förening för Beroendemedicin. Datumet är den 14-15 november och konferensen kommer att äga rum på hotell Scandic Crown i Göteborg.

Temat för konferensen är nu spikat och programmet börjar ta form. Vi har valt att fokusera på ”beroende och psykiatrisk samsjuklighet” – ett ämne som kräver vår uppmärksamhet och våra gemensamma insatser.  Vår förhoppning är att konferensen ska utgöra en plattform för att inte bara diskutera och utbyta idéer, utan även för att främja samverkan. Vi kommer bland annat att ha en spännande debattpanel som kommer att belysa forskningsbehov och prioriteringar för behandling och stödinsatser vid samsjuklighet. Detta ger oss en unik möjlighet att gemensamt utforska vägar mot mer effektiva behandlingsstrategier och stödsystem  för dem som drabbas av beroende och psykiatrisk samsjuklighet. Så glöm inte att spara datumet för konferensen

Jag ser fram emot att träffa er alla i Göteborg för en givande och meningsfull konferens.

Glad påsk och varma hälsningar,

Helena

Ordf i SAD