Kategorier
Publikationer

Den aptitminskande peptiden amylin verkar i belöningsrelaterade områden för att minska alkoholrelaterade beteenden hos gnagare

En artikel från Docent Elisabet Jerlhags forskargrupp i Göteborg
Efter långt och mödosamt arbete har en studie som visar att den aptitminskande peptiden amylin verkar i belöningsrelaterade områden för att minska alkoholrelaterade beteende hos gnagare blivit publicerad i den framstående tidskriften ”Progress in Neurobiology”: (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301008220302240).