Kategorier
Aktuellt Ordförande har ordet

Decemberbrev

Hej medlemmar i Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning! 

Hoppas att allt är fint med er såhär inför stundande jul-ledighet!

Jag skriver för att berätta om några nyheter inom SAD som ni kommer att märka mer av under det kommande året. 

Dels kommer vi att börja med ett månatligt brev från ordföranden, där jag sammanfattar aktuella frågor i föreningen. Brevet kommer att gå ut i anslutning till styrelsemötet som vi har första torsdagen i varje månad. På så sätt kommer ni som medlemmar att vara uppdaterade kring vilka frågor vi arbetar med i styrelsen just för tillfället. Månadsbrevet kommer i fortsättningen att publiceras på SADs hemsida under fliken ”Ordföranden har ordet”. 

En annan nyhet är att vår hemsida har fått en rejäl uppfräschning jämfört med tidigare. Vi tackar hemsidesansvarig Frans Schlyter för detta initiativ! Ni som medlemmar kommer att ha mycket enklare att hitta information om föreningen, aktuella aktiviteter mm.  

Som tidigare annonserats kör vi igång med SADtalks på tisdag 8/12 klockan 15.00. Martin Kåberg presenterar ett aktuellt forskningsprojekt vid Stockholms sprututbyten, med data kring effekter av COVID-19 pandemin. SADtalks kommer att spelas in och är möjliga att titta på i efterhand.
Mer information finns på hemsidan. Länk till tisdagens SAD-talk med Martin: 

https://ki-se.zoom.us/j/67332043774

En annan nyhet är att vi mer aktivt kommer att arbeta med att synliggöra alla spännande projekt som pågår runtom i landet. Ni som medlemmar är hemskt välkomna att tipsa mig eller någon annan i styrelsen om sådant som ni tänker kan vara intressant för andra SAD-medlemmar att känna till. Det kan exempelvis handla om att marknadsföra en forskningsstudie för att rekrytera deltagare, en lokal konferens, en utmärkelse av något slag, en ny publikation som är av intresse för andra medlemmar. Denna månad vill jag exempelvis säga stort grattis till tre forskare som fått motta stipendier för sin forskning. Mats Ramstedt tilldelades Systembolagets kunskapspris för sina insatser för att forska och sprida kunskap inom alkoholområdet. Sabina Kapetanovic tilldelades Systembolagets juniora stipendium för sin forskning kring ungdomars riskbeteenden relaterade till alkohol och hälsa:
https://press.systembolaget.se/pressmeddelanden/2020/de-tilldelas-systembolagets-forskningspris/
Vidare tilldelades Simon Jangard Bertil Göranssons resestipendium för unga forskare:
https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/forskning/profesur-och-resestipendium/

En artikel som säkert kan vara intressant för många medlemmar kommer från Elisabet Jerlhags forskargrupp. Efter långt och mödosamt arbete har en studie som visar ett den aptitminskande peptiden amylin verkar i belöningsrelaterade områden för att minska alkoholrelaterade beteenden hos gnagare blivit publicerad i den framstående tidskriften ”Progress in Neurobiology”: (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301008220302240).
Den finns också en länk till pdf under ”Publikationer”. 

I övrigt kommer vi i början av nästa år att påbörja arbetet med att planera SADs vetenskapliga möte 2021. Vi hoppas såklart att detta ska vara möjligt att hålla i fysisk form, i så fall blir det i Uppsala.  

Till sist vill jag påminna er som inte gjort det att betala årsavgiften.

Har du betalat årsavgiften?

Betala årsavgiften 200 SEK till nummer 123-2490779

Behöver du faktura?

Jag önskar er alla ett gott slut på året, och hoppas på ett 2021 där vi alla kan leva ett lite mer normalt liv igen på alla vis! 

Anders Hammarberg
Ordförande i SAD