Kategorier
Aktuellt Publikationer

Lst Västra Götaland om cannabis

ANDTS – förebyggande arbete – cannabis

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Kunskapshöjande material om cannabis

Till studiematerialet om hälso- och sociala effekter av icke-medicinsk användning av cannabis

Vägledning hur man kan lägga upp studier av den översatta och uppdaterade cannabisrapporten.

Avsändare är Länsstyrelsen Västra Götaland och Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet. Vägledningen är avsett för studiematerialet i Länsstyrelsens rapport 2019:44.